LOGO003.jpg, 11kB

logojezek.jpg, 357kB

img_Hodslavice.jpg, 3,0kB
img_nabidka_sluzeb.jpg, 2,8kB img_reference.jpg, 2,0kB img_foto.jpg, 2,1kB img_kontakt.jpg, 1,8kB img_kudy_k_nam.jpg, 1,8kB

Geometrické plány pro zápis změn do Katastru nemovitostí:
• rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku,
• vyznačení nebo změnu obvodu budovy,
•  geometrického a polohového určení nemovitosti,
• průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků,
• vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku,
• vyznačení a změnu obvodu vodního díla.

Vytyčování hranic pozemků.

Geodetické práce ve výstavbě:
• vytyčování (polohové i výškové) stavebních objektů (budovy, inženýrské sítě, liniové stavby a jiné),
• polohopisná a výškopisná měření (podklad pro projekt),
•  skutečného provedení staveb,
• kontrolní měření,
• zaměření a sledování deformací stavebních objektů.

Speciální práce:
• zaměření a kontrola jeřábových drah,
• práce v bodových polích,
• výpočet kubatur,
• podélné a příčné profily,
• účelové mapy.